Đen
Ghi nhạt
Nâu
Xám
+1
1,300,000
Đen
Trắng
Vàng Be
Xanh Than
1,150,000
Be
Đen
Trắng
670,000
Đen
Lông chuột
Rêu
Xanh Than
1,150,000
Đen
Đỏ
Trắng
Vàng Be
+2
1,150,000