Giày Armani siêu cấp trắng ( GAM SC 09 )

1,650,000