Quần Kaki Burberry (Q9911)

790,000

Bảng Size

Size 29 : dưới 58kg
Size 30 : 59 – 62kg
Size 31 : 63 – 67kg
Size 32 : 68 – 72kg
Size 33 : 72 – 75kg
Size 34 : 75 – 80kg
Size 36 : 81 – 90kg

Mọi chỉ số có thể lệch 0.5 cm, có bụng chủ động tăng thêm 1 size.