Quần Short Đũi Burberry (QKH2019)

550,000

Size 29 : dưới 58kg
Size 30 : 59 – 62kg
Size 31 : 63 – 67kg
Size 32 : 68 – 74kg
Size 34 : 75 – 80kg