Đen
Trắng
Vàng Be
Xanh Than
1,150,000
Đen
Đỏ
Trắng
Vàng Be
+2
1,150,000
Đen
Đỏ
Ghi
Rêu
+4
1,150,000