Đen
Đỏ
Ghi
Xanh Than
950,000
Đen
Xanh biển
Xanh Lam
Xanh Than
950,000